Profiel architectenbureau

MD2A is een architectenbureau dat met een mix van architectonische ontwerpkracht en professionele dienstverlening aansprekende gebouwen en omgevingen realiseert. Dat doen we zorgvuldig, analytisch en vindingrijk, binnen budget en op tijd.

Wij werken vanuit een rijke ervaring en vergaande kennis op het gebied van ontwerpen, technische uitwerking, kosten- en besteksdeskundigheid en uitvoeringsbegeleiding. 3D BIM-regie en -modelling vormen de standaard voor de inrichting van onze werkzaamheden en leveringen bij nieuwbouw, herbestemming, en renovatie. Energieneutraliteit en duurzame kwaliteit ten aanzien van gebruik en hergebruik van grondstoffen zijn voor ons belangrijke kernthema’s. www.greenlab.nl

Ontwerpend Denken is onze kracht. Daarbij staan 4 V’s centraal:

Verkennen – inzoomen op ambities, wensen en eisen

Eerst goed luisteren, strategisch denken en kritische vragen stellen. Immers, de vragen die je stelt, bepalen de antwoorden die je krijgt. Vervolgens zoomen we verder in op de eisen, de wensen, maar vooral ook op de ambities van onze opdrachtgevers. Die zetten we af tegen het budget, de mogelijkheden van de locatie en de geldende regelgeving.

Verleiden – ontwerpen voor en vooral met de klant

De opgave wordt vóór, maar vooral mét de klant vormgegeven. Goede, doordachte en dus duurzame plannen ontstaan alleen door goede interactie tussen architect en opdrachtgever. Gebruikers staan daarbij altijd centraal; die van nu, maar ook die van de toekomst. Ook láter moeten gebouwen aan de eisen voldoen.

Vertalen – woorden en wensen omzetten in een uniek ontwerp

Woorden en wensen omzetten in een plan, dat is ontwerpen. Zorgvuldig interpreteren en creatief vertalen is de essentie. Iedere opdracht en dus ook ieder ontwerp is uniek. Helder, functioneel en soms expressief. Maar altijd duurzaam, ruimtelijk en met een vleugje poëzie.

Vieren – samen werken aan het best mogelijke resultaat

Ontwerpen en bouwen is samenwerken met opdrachtgevers, gebruikers, adviseurs, bouwers en overheden. Alleen door structureel samen te werken bereik je het best mogelijke resultaat. Dat kost soms veel energie, maar wat altijd overheerst, is het plezier – in de opgave, in de samenwerking. En dat vieren we.

De beste gebouwen maak je samen!

MD2A