Christelijke basisschool De Springplank te Rhenen

Opdracht: architect school

project is opgeleverd 2014

Voor de nieuwbouw van christelijke basisschool De Springplank in Rhenen hebben wij als architect gekozen voor een herkenbaar en aansprekend ontwerp. De leerlingen zullen zich er graag mee identificeren.

Karakteristiek vormgegeven bomen

C.B.S. De Springplank is een school waar bestuur, leerkrachten en leerlingen gezamenlijk werken aan een klimaat van openheid, veiligheid, geborgenheid en begrip voor elkaar. In het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw hebben wij als architect deze thema’s omarmd. De in de gevel karakteristiek vormgegeven bomen geven de school een eigen identiteit op een bijzondere locatie.

Respect voor de menselijke maat

Het schoolgebouw is zo ver mogelijk achter op het terrein gepositioneerd waardoor een zo groot mogelijk schoolplein aan de voorzijde ontstaat. Het gebouw is opgedeeld in drie ten opzichte van elkaar verschoven volumes. Daardoor komt het schoolgebouw minder massaal over. De menselijke maat wordt gerespecteerd. In het linker en rechter volume bevinden zich de lokalen. Het middelste volume is transparant en overzichtelijk. Hier bevinden zich de ontmoetingsruimten. De karakteristieke bomen in de gevel zorgen voor een geborgen en veilige sfeer.

Flexibele en heldere structuur

De klaslokalen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn rondom de centrale ontmoetingsruimte georganiseerd. Zo ontstaat een flexibele en heldere structuur. Lokalen zijn uitwisselbaar en eenvoudig toe te bedelen aan onderbouw, middenbouw of bovenbouw. Het gebouw kent geen klassieke gangen omdat gang en ontmoetingsruimte met elkaar versmolten zijn tot één verblijfsgebied. Hierdoor kan het kind zich goed oriënteren en hebben leerkrachten goed overzicht op het middengebied waar kinderen in kleine groepjes of zelfstandig kunnen werken.

MD2A