Wooneenheden licht verstandelijk gehandicapten ( LVG ) te Kampen

Opdracht: architect 13 wooneenheden Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ( CPO )

2011 – 2014

Op initiatief van Oudervereniging De Dijk hebben wij als architect met de betrokken ouders een plan ontworpen en uitgewerkt ten behoeve van 13 wooneenheden in Kampen voor hun licht verstandelijk gehandicapte ( LVG ) kinderen. Als vastgoedbelegger is de regionale woningstichting DeltaWonen uit Zwolle uitgenodigd. De J. P. van de Bentstichting is door de oudervereniging als zorgpartij gecommitteerd.

Omkeerbaar ontwerp

De architect heeft de 13 omkeerbare wooneenheden ontworpen in twee bouwlagen. Dat betekent dat de wooneenheden op termijn eventueel kunnen worden ingericht als reguliere woonappartementen, zonder dat ingrijpende cascoverbouwingen nodig zijn.

Zelfstandige toegang naar een buitenruimte

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was een zelfstandige toegang naar een buitenruimte. Elke unit op de eerste verdieping is daarom voorzien van een eigen balkon. De woningen op de begane grond hebben toegang tot de gemeenschappelijke tuin.

Overlast voor omwonenden

Een belangrijk aandachtspunt bij deze categorie woningen zijn de omwonenden. Ze staan er vaak negatief tegenover vanwege de in hun ogen te verwachten overlast. Onder andere opstoppingen door het halen en brengen met busjes en het in- en uit laten stappen langs of op de openbare weg zijn vaak genoemde argumenten.

Zorgvuldige communicatie

We hebben er als architectenbureau voor gezorgd dat er tijdig een zorgvuldige communicatie met omwonenden op gang is gekomen. Uit ervaring weten we dat de zorginstelling of oudervereniging vrijwel altijd in staat is de harten van omwonenden te winnen. Tijdens, maar zeker na de bouw ontstaan vaak mooie en goede verhoudingen tussen de bewoners van dit type wooneenheden en omwonenden. Juist op de hierboven genoemde argumenten voor overlast hebben we in gesprek met omwonenden rekening kunnen houden met hun wensen.

Opdrachtgever

Stiching Deltawonen

Aannemer

bouwbedrijf De Gilden

Adviseur constructie

Alferink bouwtechnisch adviesbureau

MD2A